Per què més visibilitat?

 

     El trastorn mental és, malgrat els avanços, un gran desconegut en l’actualitat i encara està massa sovint associat a estigmes, com la falsa idea que el vincula a una major agressivitat, que es tradueixen en aïllament social o dificultats a l’hora de trobar feina. Per aquest motiu és molt important donar visibilitat a la realitat de la salut mental i superar falsos mites.

 

     A més, cal posar de relleu que la feina realitzada per entitats com Estel de Llevant, a més de potenciar l’autonomia i millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i les seves famílies, repercuteix directament en una disminució de la despesa sanitària, com demostren els estudis realitzats.