Per què una nova seu?

 

     L’activitat i els serveis d’Estel de Llevant han registrat un important creixement. L’any 2015 l’entitat va atendre 160 persones amb problemes de salut mental als diversos serveis de centre de dia (69), inserció laboral (91), al centre especial d’ocupació (49) i formació dual (9). El nombre d’usuaris atesos s’ha multiplicat quasi per 6 respecte a l’any 2008, data en la qual s’atenien només 30 usuaris. Això suposa un augment del 500%.

 

     Tot amb un equip de 34 professionals, 22 voluntaris i 190 socis. I, sobretot, amb uns resultats molt satisfactoris com demostra el fet que el 35 per cent dels usuaris del centre de dia van progressar cap a d’altres serveis com el d’inserció laboral. A més, els 30 per cent dels usuaris treballen ja a empreses externes. El percentatge d'insercions en empresa més centre especial de treball arriba al 82%. Tots ells ja han fet realitat el seu somni: la plena integració laboral i social.

 

     Davant d'aquesta evolució, a principis de 2015 s'ha adquirit l'edifici que acollirà la futura seu: La Ferreria, un immoble catalogat i ubicat al centre de Manacor, que ens aporta quatre vegades més d'espai del que ara disposam i que permetrà ampliar els serveis i oferir una millor atenció als nostres usuaris, però que requereix una reforma i condicionament important que valoram aproximadament en 400.000 euros.

Una part dels fons que l’associació inverteix en la rehabilitació provenen dels benefcis del centre especial d’ocupació, benefcis generats gràcies al treball de molts usuaris:  això permetrà recuperar un edifci catalogat i molt destacat per a la història industrial de la ciutat i crear un nou espai per a la salut que s’ofereix a tota la comarca, en gratitud a la solidaritat rebuda per part de la societat al llarg de molts anys. L’esforç de tots aquests treballadors es converteix en un mecenatge cultural i social.